10 Aug. Flodkräfta,Signalkräfta och Kräftpest,,,,

Vad i hela friden är  "Kräftpest" ?


Så här i kräftans tider,,,Tänk på att ,,,fiskar ni "Signalkräftan" så är det den som bär på kräftpesten.. Är ni osäkra så är det bara att Googla. Signalkräftan har ju en vit fläck i själva klovecket och det har INTE den svenska flodkräftan. Kräftpest är en sjukdom som bara drabbar sötvattenskräftor. Det är en parasitisk svampinfektion som sprids med sporer mellan kräftorna.
Både signalkräfta och flodkräfta infekteras med kräftpest, men signalkräftan har större motståndskraft och dör oftast inte, utan är bara smittbärare. En drabbad flodkräfta dör däremot snabbt efter det att den har blivit infekterad och beståndet slås ut. Så länge det finns signalkräftor i ett vattendrag är det mycket svårt att återutsätta flodkräfta, men om alla kräftor försvinner från ett vatten kan inte heller svampsporerna överleva. Ett par veckor efter att den sista kräftan försvunnit är vattnet åter fritt från pestsmitta. Kräftpestens spridning har ökat dramatiskt de senaste åren, på grund av illegala utsättningar av signalkräfta. Mellan 1994 och 2007 drabbades nästan tusen sjöar, vattendrag och vattendragssträckor av kräftpest.
Tyvärr sprider sig kräftpesten snabbt och antalet smittförklarade vattenområden ökar ständigt. Närmare upplysningar om kräftpestsmittade områden kan fås från respektive länsstyrelse.

 Flodkräfta.
 Flodkräfta.

Signalkräfta.

Läs mer om "Kräftan" här :  Kräftpest