15 Jan.Full Pott,9 kilos på topp

9220gr.4900gr.3300gr.

9220gr-87cm.

9220gr.

9220gr-87cm.


4900gr-72cm. Märkt Lax.

9220gr.
Klockan 12 hade ja 3 fina fiskar i båten.
Nytt pb med Lax 9220gr-87cm.