IPN-viruset kommer från Vänern

Klicka på länken för att läsa mer om
detta.