Gösen i Vänern miljömärkt


                    Nu får Gösen i Vänern ny märkning 
 
                    Läs mer om detta genom länken här under. 


Länk: Vänergös

17 Juli.Kräftagn,Kräftpest mm

KräftPest
 
Vad är  "kräftpest"?
 
Vad är  "Signalkräfta" ?
 
Ett snabbt Svar på denna frågan är:
 
Signalkräftan bär på pesten
 

Fakta kräftpest

Flodkräftan är en inhemsk art och har funnits i Sverige och Norden sedan inlandsisen smälte undan. Antalet lokaler där det förekommer flodkräftor är nu uppskattningsvis mindre än 1 000, att jämföra med de över 30 000 lokaler som fanns i början av 1900-talet dvs. innan kräftpestens intåg i Sverige 1907. Kräftpesten sprids numera huvudsakligen via signalkräftor. Signalkräftan härstammar från Nordamerika och introducerades lagligt i stora delar av södra och mellersta Sverige i slutet av 1960-
 
Jag hoppas ni vill veta mer om detta !!!!
Mer om detta finner ni på
länken här under.
 
 
 
 
Tyvärr så är den svenska flodkräftan snart ett minne blott
som vi kan "googla" på .
 
Det verkar som om man kan köpa levande
"Signalkräftor"
 
Alldeles för lätt!!!!
 
 


 
Att inte sprida pesten vidare anser jag är en
omöjlighet i DAG.
Signalkräftan är så pass utbredd i dag så det
är i dag lönslöst att fortsätta med att rädda flodkräftan.
Kräftpesten kommer tyvärr att ta överhand!!