Vem bär ansvaret för detta?

Att bli angripen av någon
eller "något .
 Varför?
Varför blir det så här?
Dessa 3 bilder här under är från en
bil som har besökt
Trollhättan tidigare !
Varför gör ni så ?

Det finns så mycket annat skoj
som ni kan göra!

Varför förstöra för dom
som vill hjälpa!!!